Mae cymryd rhan yn un o brif fanteision Cyngres Telynau'r Byd, a bydd llu o gyfleoedd i chi wneud hynny yng Nghaerdydd.

 DYDDIADAU PWYSIG 

1 Ebrill 2019

Ceisiadau yn agor

31 Gorffennaf 2019

Ceisiadau yn cau

1 Hydref 2019

Cadarnhau'r ceisiadau llwyddiannus

1 Rhagfyr 2019

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn

P'un a ydych am fod yn rhan o'r Ffocws ar Bobl Ifanc neu am rannu prosiect ymchwil diddorol â'r gymuned telynau, bydd llu o gyfleoedd i chi wneud hynny yma.

Nodwch: Dim ond ar gyfer un rhaglen y gallwch gael eich dewis i gymryd rhan, er y gallwch wneud cais am fwy nag un. Rhaid i bob cyfranogwr fod yn aelod o Gyngres Telynau'r Byd a bod wedi'i gofrestru fel un o gynrychiolwyr Cyngres Telynau'r Byd 2020.

Sylwch fod ceisiadau bellach ar gau.

Clyweliadau Cerddorfaol

Llesiant wrth Ganu'r Delyn

Ffocws ar Bobl Ifanc

Ensembles

Dosbarthiadau Meistr

Gweithdai a Pherfformiadau Llwyfan Agored

© 2018 Cyngres Telynau'r Byd | Gwnaed yng Nghymru

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon