Manteisiwch ar y cyfle i gysylltu â mwy na 500 o weithwyr proffesiynol a selogion rhyngwladol o hyd 50 o wledydd yn ystod y dathliad wythnos o hyd hwn o'r delyn.

Cynhelir yr Arddangosfa yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a hynny yn yr un adeilad â Neuadd Gyngerdd Dora Stoutzker a Theatr Richard Burton, sef dau o'r prif leoliadau ar gyfer digwyddiadau dydd y Gyngres. Bydd cannoedd o gynrychiolwyr yn ymweld â'r Arddangosfa bob dydd, a bydd mynediad agored i ymwelwyr sy'n dymuno ymweld â'r Arddangosfa yn unig.

Drwy’r wythnos bydd arddangosfa fasnach lawn yn cael ei chynnig i'r holl gynrychiolwyr ac ymwelwyr. Bydd yn gyfle unigryw i gyflenwyr y diwydiannau telyn a cherddoriaeth farchnata eu cynhyrchion a'u gwasanaethau i'r gynulleidfa hynod werthfawr hon. Bydd yr arddangosfa ar agor rhwng 9am a 6pm bob dydd, a hynny yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, lle y cynhelir mwyafrif weithgareddau dydd y Gyngres.

 PWY ALL ARDDANGOS? 

  • Cynrychiolwyr busnesau a sefydliadau proffesiynol perthnasol

  • Cynrychiolwyr o ddiwydiannau a busnesau ymylol a/neu rai sy'n ategu'r meysydd proffesiynol.

 

 SUT I WNEUD CAIS? 

 

Bydd nifer y mannau arddangos yn gyfyngedig, a byddant yn cael eu dyfarnu ar sail y cyntaf i'r felin.

 BUDDIANNAU ERAILL 

 

Gall arddangoswyr fanteisio’n llawn ar holl gynigion unigryw y Gyngres o ran llety a chostau teithio i Gaerdydd a'r DU, ac oddi yno, ar gyfer y digwyddiad.

Gweler y panel dyddiadau pwysig a chofrestrwch i gael negeseuon atgoffa uchod:

 DYDDIADAU PWYSIG I ARDDANGOSWYR 

4 Tachwedd 2019 2yh

Mae gwybodaeth lawn am yr arddangosfa ar gael ar y dudalen hon

 

Nawr

Mae apwyntiadau ar gael i weld mannau arddangos y lleoliad a chwrdd â Thîm y Digwyddiad

11 Tachwedd 2019 2yh

Ceisiadau i arddangos yn agor

24 Gorffennaf 2020, 12hd

Yr Arddangosfa yn agor

24 Gorffennaf 2020, 7.30yh

Derbyniad i arddangoswyr yng Nghastell Caerdydd

30 Gorffennaf 2020, 3yh

Yr Arddangosfa yn cau

© 2018 Cyngres Telynau'r Byd | Gwnaed yng Nghymru

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon