Bydd Cyngres Telynau'r Byd 2020 yn wledd chwe diwrnod o gyngherddau, perfformiadau, dosbarthiadau meistr, darlithoedd a gweithdai. Bydd Pás Cynrychiolydd yn eich galluogi i gael mynediad i bob digwyddiad yn y rhaglen.

  Beth y mae eich Pás Cynrychiolydd ar gyfer #CTB2020 yn ei gynnwys?  

Mynediad i bob Digwyddiad ac Arddangosfa yn ystod y Dydd

Tocyn i bob Cyngerdd min nos mewn lleoliadau ledled Caerdydd

Tocyn ar gyfer y Parti Croeso

​​Tocyn ar gyfer y Parti Cloi

Pecyn Rhodd a Rhaglen argraffedig gynhwysfawr Cyngres 2020

 

Cyfle i gael Tocynnau Teithio a Llety am Bris Gostyngol

Cynigion Llety i Gynrychiolwyr #CTB2020.

Prisiau wedi'u gwarantu tan fis 1 Ebrill 2020

 

PÁS OEDOLYN 6 DIWRNOD
Access to six day programme, the exhibition, and a ticket for every evening event

£525

PÁS MYFYRIWR 6 DIWRNOD*

Access to six day programme, the exhibition, and a ticket for every evening event

£325

PÁS DIWRNOD UNIGOL

Access to one day's programme, the exhibition, and a ticket for that evening's event

£125

You'll be taken to the Royal Welsh College of Music & Drama website to complete your transaction.

*rhaid i chi fod yn aelod-fyfyriwr o Gyngres Telynau'r Byd (unrhyw un o dan 22 neu o dan 30 sydd mewn addysg llawn-amser – rhaid dangos prawf o oedran neu addysg)

Rhaid i bob cynrychiolydd sy'n oedolyn neu'n fyfyriwr fod yn aelod o Gyngres Telynau'r Byd yn ystod #CTB2020. Os nad ydych eisoes yn aelod, ymunwch yma:

Cynigion Llety i Gynrychiolwyr #CTB2020

Bydd cynrychiolwyr yn cael cyfraddau arbennig ar ôl cofrestru

 

 GWESTAI 

o £66 y noson

y person y noson yn seiliedig ar o leiaf 6 noson aros

© 2018 Cyngres Telynau'r Byd | Gwnaed yng Nghymru

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon