Gyda thraddodiad o ganu'r delyn sy'n dyddio o'r 11eg Ganrif, mae Cymru yn falch o'i threftadaeth gerddorol a diwylliannol gyfoethog. Ac mae'r traddodiad hwnnw'n fyw iawn o hyd, gan olygu bod Caerdydd yn ddinas ddelfrydol i gynnal #CTB2020.

Cwrdd â'r Tîm...

Catrin Finch.jpg

Catrin Finch

Y Cyfarwyddwr Artistig

Y Tîm Artistig

Isabelle Perrin

Cyfarwyddwr Artistig CTB

Karen Vaughan

Cyfarwyddwr Artistig Cyswllt CTB

Imogen Barford

“Symud yn dda a chanu'n well” a Thelynau Hanesyddol

Alis Huws

Cydlynydd Ieuenctid

Eira Lynn Jones

Allgymorth ac Ensembles

Ieuan Jones

Dosbarthiadau Meistr

Skaila Kanga

Ffocws ar Bobl Ifanc

Amanda Whiting

Jazz a Thelynau'r Byd

Sioned Williams

Cydlynydd Rhaglen y Gyngres

Savourna Stevenson

Y Delyn Bedal

Natasha Gale
Cydlynydd Cyfryngau Cymdeithasol

Corrina Hewat
Y Delyn Bedal

Tîm Cynnal y Digwyddiad

Tîm Cymru

Stephen

Burkitt-Harrington

Cyfarwyddwr y Digwyddiad

Dylan Tozer

Cyfarwyddwr Marchnata

Tîm CBCDC

Pwyllgor Cymru

Mae Pwyllgor Cymru yn cynnwys athrawon, unawdwyr a selogion y delyn o bob cwr o Gymru.  Estynnir gwahoddiad i bob aelod o'r gymuned telynau ymuno â'r tîm hwn, a fydd yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o baratoi ar gyfer y Gyngres, yn ogystal ag yn ystod yr wythnos. Os hoffech gymryd rhan, anfonwch neges e-bost at info@whc2020.wales.

 DEWCH YN NODDWR 

Manteisiwch ar ein pecynnau nawdd a'r cyfle i gysylltu â channoedd o unigolion brwdfrydig dros y ddwy flynedd nesaf.

 BYDDWCH YN ARDDANGOSWR 

Gwerthwch yn uniongyrchol i'r cynrychiolwyr yn ystod #CTB2020 a gwnewch yn siŵr bod pawb yn eich gweld yn ystod yr wythnos yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

© 2018 Cyngres Telynau'r Byd | Gwnaed yng Nghymru

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon