1/4

Yn 2020 bydd telynorion a'r sawl sy'n caru'r delyn o bob cwr o'r byd yn ymweld â Chaerdydd, prifddinas Cymru, ar gyfer #CTB2020. Ymunwch â ni am wythnos brysur, llawn hwyl, o berfformiadau, cyngherddau, darlithoedd, dosbarthiadau meistr a gweithdai, pob un ohonynt yn dathlu hyblygrwydd a chywreinrwydd y delyn. Ymunwch â ni!

Noddwr #CTB2020

Ein Noddwr

Arddangoswyr #CTB2020

Yn ogystal â'n lleoliadau gwych ar gyfer #CTB2020

Dewch i ddarganfodd Cymru a'i phrifddinas, Caerdydd

Beth mae eich

pás cynrychiolydd yn ei gynnwys?

 DEWCH YN NODDWR 

Manteisiwch ar ein pecynnau nawdd a'r cyfle i gysylltu â channoedd o unigolion brwdfrydig dros y ddwy flynedd nesaf.

 BYDDWCH YN ARDDANGOSWR 

Gwerthwch yn uniongyrchol i'r cynrychiolwyr yn ystod #CTB2020 a gwnewch yn siŵr bod pawb yn eich gweld yn ystod yr wythnos yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

© 2018 Cyngres Telynau'r Byd | Gwnaed yng Nghymru

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon